Acabada la primera fase d’aquest habitatge a Favars

Aquesta setmana hem acabat la primera fase de construcció d’aquest habitatge, al veïnat de Favars, al terme municipal de Molló.

Com podreu veure, coberta, obertures teulada i recobriment de pedra, totalment fets!

Ara només ens queda distribuir els espais interiors, acabats varis i col·locació de sistemes de tancaments a les diferents obertures.

Fem projectes a mida, parlem! Tel: 609742493