Rehabilitació amb calç i ràpid de les parets d’una masia

Una bona actuació per fixar i repassar les parets interiors, d’un habitatge antic, és utilitzant la tècnica d’arrebossar amb calç i ràpid.
Aquesta actuació ens permet fixar i mantenir l’essència de l’habitatge conservant al màxim els materials d’origen.
Vegeu com ha quedat!